BETINGELSER FOR ANBUDSHJELPEN FRA FRIIO

GENERELT

Friio har et stort nettverk av kvalifiserte, lokale samarbeidspartnere, og sammen med disse skaffer vi deg anbud på jobben du ønsker utført.

§ 1 SLIK FUNGERER ANBUDSHJELPEN

Vi sender deg et skjema som må fylles ut med beskrivelse av jobben du ønsker utført.

Så snart vi har mottatt tilstrekkelig beskrivelse av jobben fra deg, vil vi vurdere mulige anbydere og starte innhentelse av anbud. Du vil motta anbud/-ene fra oss senest to uker etter dette.

Skulle vi ikke klare å innhente anbud vil kjøpet heves og innbetalt beløp refunderes. Fremskaffer vi for få anbud, vil evt. differanse mellom kjøpt og fremskaffet anbud refunderes.

Velger du å gå videre med anbud fremskaffet av Friio, formidler vi all nødvendig informasjon om valgt tilbyder. Videre dialog og endelig avtale blir direkte mellom deg og tilbyder, Friio er ikke part i dette.

§ 2 EKSEMPLER PÅ OPPDRAG VI KAN INNHENTE ANBUD PÅ

  • Maleoppdrag inne/ute
  • Snekring (ikke bygging av hytte)
  • Graving (ikke graving av hyttetomt) små jobber
  • Grusing av private innkjørsler
  • Såing av plen/tak
  • Sliping og oljing/maling av gulv
  • Byggvask
  • Flyttevask